„A čím se lišíte od ostatních partají,“ ptávají se mne lidé při našich setkáních. Moje odpověď je jednoduchá – důvěryhodnými kandidáty, dlouhodobou vizí a schopností ji prosadit.
Jsme národ, který má obvykle hned ve všem jasno. Za malou výplatu může zaměstnavatel. Za špatnou známku může učitel. Za exekuce můžou exekutoři.
Koncept společensky odpovědných firem je trend, který stále více proniká do chování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů. Cílem takového chování je udržitelný rozvoj společnosti. Společenská odpovědno...
Správa věcí veřejných, tedy i správa Olomouckého kraje, se neobejde bez komunikace a vize lídrů. Jedním z témat, které oživil a při své návštěvě Olomouckého kraje zmínil prezident Miloš Zeman, byla otázka v...
Na konci loňského roku se za naprostého utajení rozhodla paní ředitelka Lucie Štěpánková, že v rámci restrukturalizace Krajského úřadu Olomouckého kraje bude rozprášen Odbor kultury a památkové péče. Agendu s...
Před několika lety se začala prosazovat myšlenka nutnosti minimálně středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, které mělo zvyšovat možnost uplatnění na pracovním trhu. Učiliště a odborné š...
Koordinace a organizace dopravy v kraji je jednou z nejdůležitějších agend krajské samosprávy a Krajského úřadu. Dopravní systém musí stát na udržitelných formách dopravy, odlehčující stávající přetíženou...
Nejeden občan je znepokojen děním na naší politické scéně. Stačí si otevřít noviny, pustit televizi, nebo zapnout počítač a spustí se na nás tolik negativních informací, které jsou spojeny s prací volených fu...
Od konce 2.světové války uběhlo již 71 let, ale stále je potřeba si připomínat, že lidské utrpení nezmizelo s koncem války. Samozvaní soudci a mstitelé využívali právě poválečného období, které bylo nasycen...
Dovolte mi malé zamyšlení nad jedním z problémů, které nás na Jesenicku trápí. Jesenicko patří mezi dopravně nejproblematičtěji dostupné regiony České republiky. Příčinou jsou především geografické podmín...
V dnešní uspěchané době je důležitý správný životní styl, který nám pomáhá překonávat negativní postoj společnosti. Stačí se kolem sebe rozhlédnout a vidíme, jak velké psychické problémy lidé mají.
Nemusím být studovaný demograf, čísla, která jsou k dispozici a zobrazují situaci v okrese Jeseník, nejsou optimistická. Podívejme se, jak se změnil počet obyvatel okresu za posledních 10 let, dle statistik.
Když jsem jako malý kluk pokukoval po stěnách zdravotního střediska, kam jsem chodil se školou na pravidelné lékařské prohlídky, nemohl jsem přehlédnout tabulku poučující, že ticho léčí. Podobnou zkušenost ma...
Ministr dopravy se pustil do přípravy reformy bodového systému, která má přinést řadu změn. Převážně se jedná o zvýšení pokut, ale změny se mají dotknout i samotného bodového systému.
Přejeme Vám krásné prázdniny, ať se vždy vrátíte v pořádku domů. Nezapomínejte na ochranné prvky. Nosit helmu je coool.

Transparentní účet

Naši kandidáti

1. Mgr. Ivo Slavotínek
místostarosta

Podpora od našich voličů

Stranu volím proto, že mě zaujala svým volebním programem. Je snad jediná, která se zabývá nesmyslným rušením že...
Radek Barvíř
Zobrazit všechny podporovatele