Tisková zpráva

Dne 6. února 2017 proběhlo mimořádné jednání klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj, jehož hlavním bodem byla destabilizace krajské samosprávy Olomouckého kraje vyvolaná hnutím ANO, které vyzvalo svého lídra krajských voleb a nynějšího hejtmana MUDr. Oto Koštu k odstoupení.

Opoziční klub zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj na začátku volebního období sám deklaroval, že stávající krajské vládě dává tradičních sto dní hájení. Je velmi znepokojující, že již během této doby se vládnoucí koalice připravuje na odvolání hejtmana a osočuje ho z chaotičnosti, neefektivity a nekompetence. Jak mohla politická strana na nejvyšší pozici nominovat člověka, kterému záhy vyslovuje nedůvěru. Jak je možné, že jeho nekompetenci nerozpoznala již ve volební kampani, než jej nominovala. Je těžké se ubránit dojmu, že Oto Košta měl posloužit hnutí ANO ve volbách jako vějička na voliče a teď se již nehodí.

„Vzhledem k tomu, že pro odvolání nebyly zatím předloženy žádné relevantní důkazy, jen domněnky, nařčení, jen zástupné důvody, požádá klub KpOK ještě tento týden členy krajské rady o osobní stanovisko a sdělení reálných důvodů a důkazů pro vážná, leč nekonkrétní obvinění hejtmana. Snaha o odvolání hejtmana po necelých třech měsících od zvolení do funkce vnáší do krajské samosprávy chaos a nestabilitu, což je však problém nejen hnutí ANO, ale celé současné krajské koalice. Bohužel to ohrožuje důvěryhodnost krajské samosprávy a v konečném důsledku na to doplácí občané, protože místo práce pro kraj se řeší stranické a koaliční problémy a vnitrostranický boj o moc,“ uvedl předseda klubu zastupitelů Ivo Slavotínek.

V Olomouci dne 6. února 2017
Mgr. Ivo Slavotínek
předseda klubu krajských zastupitelů KOK

Podporovatelé

 • Program Koalice pro Olomoucký kraj řeší skutečné potřeby našeho kraje, neobsahuje populistické a nereálné sliby. Podpora tradičních rodinných hodnot, rozvoje regionu a podnikání zdejších lidí dává smysl.
  doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
  vysokoškolský pedagog
 • Skutečnost, že se lidovci a zelení dokázali v Olomouckém kraji domluvit na spolupráci v krajských volbách je pro mě zárukou, že to sepětí podobně jako před čtyřmi lety úspěšně funguje. Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty má můj hlas.
  PhDr. Karel Goš
  ředitel gymnázia Hejčín, Olomouc
 • Podporuji Koalici pro Olomoucký kraj a jejich program. Líbí se mi, že neslibují nesplnitelné, mají realistický program a jejich názory jsou dlouhodobě srozumitelné a čitelné. Podpora rodiny, tradičních hodnot, regionálních produktů nebo malých a středních podniků jsou témata blízká i mě.
  Mgr. Tomáš Spurný
  místostarosta města Šumperk
 • Ivo Slavotínek a vůbec celá koalice, kterou dnes vede v krajských volbách se velmi intenzivně zasazuje o agendu kultury a památkové péče a je mi to neobyčejně sympatické, považuji to za správné a proto jej i ostatní jeho kolegy velmi intenzivně podporuji v jejich kandidatuře.
  prof. PhDr. Pavel Zatloukal
  emeritní ředitel Muzea umění Olomouc
 • Nejdůležitější v politice jsou především lidé. Nemám rád populismus, takže se dívám na to, jak se dlouhodobě chovají, co mají za sebou, co slíbili a co splnili. A kandidáti Koalice pro Olomoucký kraj moji důvěru mají.
  Mgr. Bc. Zdeněk Brož
  senátor za Šumpersko a Jesenicko
 • V nastávajících krajských volbách budu volit Koalici pro Olomoucký kraj. Mnoho kandidátů znám osobně a jsou pro mě zárukou, že náš kraj povedou odpovědně a ku prospěchu nás všech.
  Robert Vahala
  spolumajitel VÁHALA a spol. s r.o.
 • Tradiční lidová kultura je jedním z pilířů naší národní identity. Již od mládí se věnuji folklóru, lidové kultuře, tradicím našeho venkova a ochotnickému divadlo. Podporuji Koalici pro Olomoucký kraj, protože ji tvoří lidé, které znám a vím, že mají k těmto hodnotám silný osobní vztah a také věřím, že pro ně budou pracovat.
  Jiří Vrba
  divadelník ochotník, folklórista
 • Nikdy v životě jsem nebyl členem žádné politické strany, ale jsem nesmírně rád, že alespoň po roce 1990 mám volnost výběru politických subjektů ve volbách. Dívám se na to, jakým způsobem vlastně působily ty subjekty v minulých obdobích a dívám se, co nabízejí do budoucna. Podle toho se rozhoduji. Musím říct, že od roku 1990 jsem vždycky došel k tomu, že nejblíže té mé představě politické strany byli lidovci a zelení. Proč? Cítím, že jejich program a jejich činnost není hnána nějakými ideologickými principy, ale spíše tím, co bych nazval škálou hodnot. V letošních krajských volbách volím Koalici pro Olomoucký kraj společně se starosty.
  prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr.h.c.
  emeritní rektor UP Olomouc

Transparentní účet

Naši kandidáti

1. Mgr. Ivo Slavotínek
místostarosta

Podpora od našich voličů

Koalici pro Olomoucký kraj společně se starosty volím, protože Marian Jurečka je pro mě zárukou serióznosti...
Pavel Novotný
Zobrazit všechny podporovatele