Volební program

Volební program ke stažení

Klíčové programové priority

Životní prostředí / Bezpečnost

 • VODA když chybí - boj proti suchu a budování retenčních kapacit
 • VODA když přebývá – budování záchytných a regulačních kapacit (přehrady, hráze, drobná opatření proti bleskovým srážkám)

Zemědělství

 • rozvoj značek Hanácká regionální potravina / Jesenická regionální potravina / Moravská brána regionální potravina

Sociální věci / Zdravotnictví

 • Tísňová péče pro seniory (komunikační a intervenční systém dispečink - senior)
 • Domácí hospicová péče, která umožní žít doma až do poslední chvíle
 • Prevence a řešení bezdomovectví - podpoříme projekty sociálního bydlení a sociálního podnikání
 • Potravinová banka alespoň do krajského města
 • krajská síť služeb a pomoci lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám, která bude zdravotnickou výzvou 21. století
 • nonstop lékárna v každém okresním městě
 • zajištění zubařské pohotovosti v každém okresním městě

Podnikání / Hospodářství

 • rozvoj značek Hanácká regionální potravina / Jesenická regionální potravina / Moravská brána regionální potravina
 • Daňová sleva pro OSVČ a malé podniky ve strukturálně postižených částech kraje
 • Musíme zastavit odliv mladých vzdělaných lidí z našeho kraje – společný projekt kraje a univerzit / start-up program podpory pro absolventy
  • Dotace začínajícím živnostníkům z řad absolventů
  • kancelářské a obchodní prostory za zvýhodněných podmínek; nevyužitý nemovitý majetek kraje adaptovat jako levné startovací kanceláře a zasedačky
  • pokrytí kraje dostupným vysokorychlostním internetem
 • kraj jako vzor sociálně odpovědné firmy se sociálně odpovědným veřejným zadáváním (ve vazbě na připravovaný zákon o soc. podnikání)

Školství

 • duální učňovské školství (polovina výuky ve škole, polovina ve firmě na praxi) + podpora pozice koordinátora spolupráce střední školy s firmami v regionu
 • učňovská stipendia 50% firma / 50% kraj
 • průběžné stipendium studijní excelence-> nejtalentovanějším studentům poskytnout stipendium od střední školy přes univerzitu až po začátek podnikání
 • vysokorychlostní internet na všechny střední školy a učiliště

Doprava

 • koordinace dopravních staveb v kraji mezi všemi investory (zabránit souběhu klíčových dopravních staveb, který ochromí dopravu)
 • dokončení páteřních cyklostezek v kraji

Kultura

 • obnovení autonomního organizačního zajištění agendy kultury a památkové péče ve struktuře krajského úřadu, které bude odpovídat jejímu významu a důležitosti pro Olomoucký kraj
 • památky jako nová šance pro cestovní ruch - postupné zpřístupňování uzavřených památek a rozvoj poutní turistiky

Rodina

 • family point v každém okrese (rodinná oáza pro rodiče cestující za službami okresního města)
 • krátké úvazky a pružná pracovní doba rodičům-zaměstnancům na kr. úřadě a v krajských příspěvkových organizacích, rozvoj podmínek pro pružnou pracovní dobu a homeoffice
 • restart projektu Rodinných pasů

Transparentní účet

Naši kandidáti

1. Mgr. Ivo Slavotínek
místostarosta

Podpora od našich voličů

Držím Marianovi a všem ostatním kandidátům palce. Potřebujeme změnit zatuchlé poměry na kraji...
Jana Marková
Zobrazit všechny podporovatele