Volební program

Volební program ke stažení

Klíčové programové priority

Životní prostředí / Bezpečnost

 • VODA když chybí - boj proti suchu a budování retenčních kapacit
 • VODA když přebývá – budování záchytných a regulačních kapacit (přehrady, hráze, drobná opatření proti bleskovým srážkám)

Zemědělství

 • rozvoj značek Hanácká regionální potravina / Jesenická regionální potravina / Moravská brána regionální potravina

Sociální věci / Zdravotnictví

 • Tísňová péče pro seniory (komunikační a intervenční systém dispečink - senior)
 • Domácí hospicová péče, která umožní žít doma až do poslední chvíle
 • Prevence a řešení bezdomovectví - podpoříme projekty sociálního bydlení a sociálního podnikání
 • Potravinová banka alespoň do krajského města
 • krajská síť služeb a pomoci lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám, která bude zdravotnickou výzvou 21. století
 • nonstop lékárna v každém okresním městě
 • zajištění zubařské pohotovosti v každém okresním městě

Podnikání / Hospodářství

 • rozvoj značek Hanácká regionální potravina / Jesenická regionální potravina / Moravská brána regionální potravina
 • Daňová sleva pro OSVČ a malé podniky ve strukturálně postižených částech kraje
 • Musíme zastavit odliv mladých vzdělaných lidí z našeho kraje – společný projekt kraje a univerzit / start-up program podpory pro absolventy
  • Dotace začínajícím živnostníkům z řad absolventů
  • kancelářské a obchodní prostory za zvýhodněných podmínek; nevyužitý nemovitý majetek kraje adaptovat jako levné startovací kanceláře a zasedačky
  • pokrytí kraje dostupným vysokorychlostním internetem
 • kraj jako vzor sociálně odpovědné firmy se sociálně odpovědným veřejným zadáváním (ve vazbě na připravovaný zákon o soc. podnikání)

Školství

 • duální učňovské školství (polovina výuky ve škole, polovina ve firmě na praxi) + podpora pozice koordinátora spolupráce střední školy s firmami v regionu
 • učňovská stipendia 50% firma / 50% kraj
 • průběžné stipendium studijní excelence-> nejtalentovanějším studentům poskytnout stipendium od střední školy přes univerzitu až po začátek podnikání
 • vysokorychlostní internet na všechny střední školy a učiliště

Doprava

 • koordinace dopravních staveb v kraji mezi všemi investory (zabránit souběhu klíčových dopravních staveb, který ochromí dopravu)
 • dokončení páteřních cyklostezek v kraji

Kultura

 • obnovení autonomního organizačního zajištění agendy kultury a památkové péče ve struktuře krajského úřadu, které bude odpovídat jejímu významu a důležitosti pro Olomoucký kraj
 • památky jako nová šance pro cestovní ruch - postupné zpřístupňování uzavřených památek a rozvoj poutní turistiky

Rodina

 • family point v každém okrese (rodinná oáza pro rodiče cestující za službami okresního města)
 • krátké úvazky a pružná pracovní doba rodičům-zaměstnancům na kr. úřadě a v krajských příspěvkových organizacích, rozvoj podmínek pro pružnou pracovní dobu a homeoffice
 • restart projektu Rodinných pasů

Transparentní účet

Naši kandidáti

1. Mgr. Ivo Slavotínek
místostarosta

Podpora od našich voličů

Protože potřebujeme "nahoře" slušné lidi. Co víc si přát?
Miroslav Vepřek
Zobrazit všechny podporovatele